vystoupení EV

Eva a Vašek již nebudou v roce 2024 vystupovat! Bližší informace se dozvíte na našem Youtube kanále kam budeme dávat další informace:

office: +420 602 790 311

surf@surf.cz

Důležitá informace!

Zpráva: dne 6. prosince 2023 jsem ukončil po 54 letech, vystupování na veřejnosti v hudebních uskupeních. Celý můj život jsem aktivně a úspěšně vytvářel hudební uskupení pod různými názvy. Poslední hudební uskupení mělo název Eva a Vašek a Eva Adams.

Vše pro Vás připravím v pořadu Historie života v hudbě Václava (Vaška) Ševčíka od roku 1969 do 2023, který se právě připravuje pro zájemce. Život stál na důvěře a ta je lehce zranitelná.

Otec mě učil: důvěřuj, ale prověřuj! Důvěra se lehce ztrácí, ale těžko získává.
Na tom stál celý můj život. Důvěřoval jsem všem i těm, co zradili! Tato společná setkání s Vámi byla po celý můj život vždy naplněna láskou, radostí, energií a přátelstvím. Pomáhalo nám to všem projít úskalími života, které život nese. Za to vše Vám patří velké díky a dovolte, abych se po aktivních 54 letech rozloučil jak jinak než písničkou. Vašek

Translate »